Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Ministerstvo vnitra


Ministerstvo vnitra má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 14 smluv za 186 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 1 2
Analytik 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1
Architekt 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 2 6
Konzultant 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 2
Specialista 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 2
Tester 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 2

Porovnání cenového rozpětí Ministerstvo vnitra a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ministerstvo vnitra
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 7 160
92,5 %
7 160
65,8 %
7 160
50,2 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 12 584
130,0 %
12 584
100,0 %
12 584
86,7 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 15 488
107,3 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
14 439 15 488 15 488
Konzultant 12 584
108,3 %
12 584
100,0 %
12 584
78,8 %
11 616 12 584 15 970
Specialista 14 520
160,8 %
14 520
120,0 %
14 520
100,0 %
9 032 12 096 14 520
Tester 11 616
171,4 %
11 616
106,7 %
11 616
74,1 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ministerstvo vnitra (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Ministerstvo vnitra

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Ministerstvo vnitra - 15 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen

Porovnání cen dodavatele Ministerstvo vnitra pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ministerstvo vnitra
7 160 7 160 7 160 7 160 7 160 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
2

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ministerstvo vnitra
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ministerstvo vnitra
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
6

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ministerstvo vnitra
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ministerstvo vnitra
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ministerstvo vnitra
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.