Loading...

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 20. února 2023
Datum účinnosti 20. února 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady Hlídač státu z.ú., e-mail: podpora@hlidacstatu.cz, tel: 777 737 810 na sbírce, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme když používáte naše webové stránky ( www.watchdoganalytics.cz ). (dále jen "služba"). Přístupem nebo používáním stránek služby souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním informací o službě. zveřejňování vašich informací v souladu s tímto Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit, aniž bychom předchozího upozornění a zveřejníme revidované Zásady ochrany osobních údajů ve Službě. Revidované Zásady budou účinná 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě a vaše pokračování v přístupu ke Službě nebo v jejím používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Zásad. Doporučujeme vám proto, abyste pravidelně kontrolovat tuto stránku.

 • Jak používáme vaše informace:

  Informace, které shromažďujeme, budeme používat o vás k následujícím účelům:

  1. Vytvoření uživatelského účtu
  2. Zpracování platby
  3. Správa objednávky zákazníka

  Pokud chceme vaše údaje použít k jiným účelům. účel, požádáme vás o souhlas a budeme vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a pak pouze pro účel(y), pro který(é) jsou tyto údaje které souhlas udělíte, ledaže bychom byli povinni tak učinit jinak ze zákona.

 • Vaše práva:

  V závislosti na platném právu můžete mít následující práva právo na přístup a opravu nebo vymazání vašich údajů. osobních údajů nebo obdržet kopii svých osobních údajů. údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (port) vaše osobní údaje jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli zpracovávat vaše údaje, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva která mohou být relevantní podle platných zákonů. Na adrese uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu michal@devmasters.cz. Na vaši žádost odpovíme žádost v souladu s platnými právními předpisy.

  Vezměte na vědomí, že pokud nám nepovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadovaným účelům, nemusí být možné získat přístup nebo využívat služby, pro které jsou vaše údaje byly vyžádány.

 • Soubory cookie atd.

  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme a o vašich možnostech v souvislosti s tímto sledováním technologiích, se podívejte na naše Zásady používání souborů cookie.

 • Zabezpečení:

  Bezpečnost vašich informací je důležitá pro a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému změně vašich údajů v rámci našich pod naší kontrolou. Vzhledem k rizikům, která jsou s tím spojena, však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit. bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte a činíte tak na vlastní nebezpečí.

 • Stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, které jsou k dispozici u nás, můžete napsat e-mail našemu pověřenci pro stížnosti na adresu Hlídač státu z.ú., e-mail: podpora@hlidacstatu.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.