Loading...

Otázky a odpovědi

Přístup k datům a licenci k používání má pouze fyzická nebo právnická osoba, která si licenci zakoupila. Jakákoliv data z analýzy nesmí bezplatně či za úplatu poskytnout jiné fyzické či právnické osobě. Současně musí zajistit, že nedojde ke zveřejnění dat z analýzy. V případě zveřejnění dat z analýzy je povinností držitele licence dokoupení Veřejné licence s možností data zveřejnit.

Držitel Veřejné licence může zveřejnit jednotlivé údaje z licence, pokud je to nutné pro soudní či správní spor, řádný výkon úřadu či správního úkonu. Smí zveřejnit údaje pouze týkající se držitele licence a jeho dodavatelů či odběratelů. Pro marketingové a PR účely je možné využít údaje o max. 3 jiných subjektech. V žádném případě není oprávněn zveřejnit celou analýzu.

Nemohou, licence je vázaná pouze na konkrétní právnickou či fyzickou osobu. Poskytujeme však množstevní slevy až ve výši 50 %, vhodné pro skupinu firem, holdingy nebo podřízené organizace apod.

Ne. V situacích jako prodej podniku či právním nástupnictví je možné převést na novou společnost licence v minimální hodnotě 200 000 Kč bez DPH a to se souhlasem Hlídač státu z.ú.

© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.