Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Městská část Praha 13


Městská část Praha 13 má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 3 mil. Kč, z nichž 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 10 544 15 384 15 384 9 576 13 448 15 384 1 3
Konzultant 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Metodik 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Programátor 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Projektové řízení 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Školitel 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Technik 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Tester 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1

Porovnání cenového rozpětí Městská část Praha 13 a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Městská část Praha 13
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 10 544
136,2 %
15 384
141,3 %
15 384
107,8 %
7 744 10 888 14 268
Konzultant 17 424
150,0 %
17 424
138,5 %
17 424
109,1 %
11 616 12 584 15 970
Metodik 17 424
336,5 %
17 424
120,0 %
17 424
120,0 %
5 177 14 520 14 520
Programátor 17 424
211,8 %
17 424
171,4 %
17 424
138,5 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 17 424
192,9 %
17 424
146,0 %
17 424
102,9 %
9 031 11 931 16 936
Školitel 17 424
254,1 %
17 424
144,0 %
17 424
112,5 %
6 857 12 100 15 488
Technik 17 424
721,2 %
17 424
200,0 %
17 424
120,0 %
2 416 8 712 14 520
Tester 17 424
257,1 %
17 424
160,0 %
17 424
111,1 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Městská část Praha 13 (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Městská část Praha 13

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 3 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • MARBES CONSULTING s.r.o. - 26 cen
  • Městská část Praha 13 - 10 cen
  • TELES s.r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Městská část Praha 13 - 10 cen

Porovnání cen dodavatele Městská část Praha 13 pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Městská část Praha 13
9 576 10 544 15 384 15 384 15 384 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 9 576
100,0 %
10 544
100,0 %
15 384
100,0 %
15 384
100,0 %
15 384
100,0 %
3

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Městská část Praha 13
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Metodik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Městská část Praha 13
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Městská část Praha 13
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Městská část Praha 13
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Městská část Praha 13
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Městská část Praha 13
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Městská část Praha 13
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.