Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


CENDIS, s.p.


CENDIS, s.p. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 14 smluv za 64 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 1 2
Analytik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 2
Konzultant 11 616 14 036 16 456 11 616 14 036 16 456 1 4
Manager 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 1 2
Podpora 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 2
Projektové řízení 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 1 1
Školitel 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 2

Porovnání cenového rozpětí CENDIS, s.p. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
CENDIS, s.p.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 10 888
140,6 %
10 888
100,0 %
10 888
76,3 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 14 520
150,0 %
14 520
115,4 %
14 520
100,0 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 11 616
100,0 %
14 036
111,5 %
16 456
103,0 %
11 616 12 584 15 970
Manager 16 936
131,9 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
12 844 16 936 16 936
Podpora 9 680
101,0 %
9 680
100,0 %
9 680
72,3 %
9 581 9 680 13 391
Projektové řízení 10 400
115,2 %
10 400
87,2 %
10 400
61,4 %
9 031 11 931 16 936
Školitel 15 488
225,9 %
15 488
128,0 %
15 488
100,0 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen CENDIS, s.p. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele CENDIS, s.p.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele CENDIS, s.p. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CENDIS, s.p.
10 888 10 888 10 888 10 888 10 888 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
10 888
100,0 %
2

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CENDIS, s.p.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CENDIS, s.p.
11 616 11 616 14 036 16 456 16 456 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
14 036
100,0 %
16 456
100,0 %
16 456
100,0 %
4

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CENDIS, s.p.
16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CENDIS, s.p.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CENDIS, s.p.
10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo dopravy 10 400
100,0 %
10 400
100,0 %
10 400
100,0 %
10 400
100,0 %
10 400
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CENDIS, s.p.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Olomouc 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.