Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


KPMG Česká republika, s.r.o.


KPMG Česká republika, s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 10 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 1 2
Architekt 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 1 2

Porovnání cenového rozpětí KPMG Česká republika, s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
KPMG Česká republika, s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 6 534
67,5 %
6 534
51,9 %
6 534
45,0 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 6 534
45,3 %
6 534
42,2 %
6 534
42,2 %
14 439 15 488 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen KPMG Česká republika, s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele KPMG Česká republika, s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • KPMG Česká republika, s.r.o. - 4 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Státní pozemkový úřad - 27 cen

Porovnání cen dodavatele KPMG Česká republika, s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
KPMG Česká republika, s.r.o.
6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
2

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
KPMG Česká republika, s.r.o.
6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
6 534
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.