Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Kvasar, spol. s r.o.


Kvasar, spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 1 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Cestovné apod. 968 968 968 968 968 968 1 2
Konzultant 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 1 2
Programátor 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 1 2
Projektové řízení 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 2
Specialista 11 616 12 584 13 552 11 616 12 584 13 552 1 4
Školitel 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 2

Porovnání cenového rozpětí Kvasar, spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Kvasar, spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Cestovné apod. 968
70,6 %
968
47,6 %
968
28,2 %
1 371 2 033 3 428
Konzultant 7 744
66,7 %
7 744
61,5 %
7 744
48,5 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 8 712
105,9 %
8 712
85,7 %
8 712
69,2 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 9 680
107,2 %
9 680
81,1 %
9 680
57,2 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 11 616
128,6 %
12 584
104,0 %
13 552
93,3 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 6 776
98,8 %
6 776
56,0 %
6 776
43,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Kvasar, spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Kvasar, spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Kvasar, spol. s r.o. - 14 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - 14 cen

Porovnání cen dodavatele Kvasar, spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Cestovné apod.

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Kvasar, spol. s r.o.
968 968 968 968 968 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 968
100,0 %
968
100,0 %
968
100,0 %
968
100,0 %
968
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Kvasar, spol. s r.o.
7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Kvasar, spol. s r.o.
8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Kvasar, spol. s r.o.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Kvasar, spol. s r.o.
11 616 11 616 12 584 13 552 13 552 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
12 584
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
4

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Kvasar, spol. s r.o.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.