Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Operátor ICT, a.s.


Operátor ICT, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 13 smluv za 40 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 5 614 6 098 6 582 5 614 6 098 6 582 1 2
Architekt 14 423 14 423 14 423 14 423 14 423 14 423 1 1
Manager 9 874 10 938 12 003 9 874 10 938 12 003 1 2
Programátor 7 454 7 792 8 131 7 454 7 792 8 131 1 2
Rutinní práce 4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 1 1
Specialista 17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 1 1

Porovnání cenového rozpětí Operátor ICT, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Operátor ICT, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 5 614
58,0 %
6 098
48,5 %
6 582
45,3 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 14 423
99,9 %
14 423
93,1 %
14 423
93,1 %
14 439 15 488 15 488
Manager 9 874
76,9 %
10 938
64,6 %
12 003
70,9 %
12 844 16 936 16 936
Programátor 7 454
90,6 %
7 792
76,7 %
8 131
64,6 %
8 228 10 164 12 584
Rutinní práce 4 259
52,9 %
4 259
37,9 %
4 259
33,8 %
8 049 11 252 12 584
Specialista 17 521
194,0 %
17 521
144,8 %
17 521
120,7 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Operátor ICT, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Operátor ICT, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Operátor ICT, a.s. - 9 cen

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen

Porovnání cen dodavatele Operátor ICT, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Operátor ICT, a.s.
5 614 5 614 6 098 6 582 6 582 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 5 614
100,0 %
5 614
100,0 %
6 098
100,0 %
6 582
100,0 %
6 582
100,0 %
2

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Operátor ICT, a.s.
14 423 14 423 14 423 14 423 14 423 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 14 423
100,0 %
14 423
100,0 %
14 423
100,0 %
14 423
100,0 %
14 423
100,0 %
1

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Operátor ICT, a.s.
9 874 9 874 10 938 12 003 12 003 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 9 874
100,0 %
9 874
100,0 %
10 938
100,0 %
12 003
100,0 %
12 003
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Operátor ICT, a.s.
7 454 7 454 7 792 8 131 8 131 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 7 454
100,0 %
7 454
100,0 %
7 792
100,0 %
8 131
100,0 %
8 131
100,0 %
2

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Operátor ICT, a.s.
4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Operátor ICT, a.s.
17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.