Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Prekt service s.r.o.


Prekt service s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 2
Technik 968 1 208 2 173 480 1 473 2 800 1 24

Porovnání cenového rozpětí Prekt service s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Prekt service s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 1 448
18,7 %
1 448
13,3 %
1 448
10,1 %
7 744 10 888 14 268
Technik 968
40,1 %
1 208
13,9 %
2 173
15,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Prekt service s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Prekt service s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Prekt service s.r.o. - 26 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Krajský soud v Ostravě - 26 cen

Porovnání cen dodavatele Prekt service s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Prekt service s.r.o.
1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Krajský soud v Ostravě 1 448
100,0 %
1 448
100,0 %
1 448
100,0 %
1 448
100,0 %
1 448
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Prekt service s.r.o.
480 968 1 208 2 173 2 800 24
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Krajský soud v Ostravě 480
100,0 %
968
100,0 %
1 208
100,0 %
2 173
100,0 %
2 800
100,0 %
24
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.