Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


YAMACO Software s.r.o.


YAMACO Software s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 119 451 Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 1 1
Programátor 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 1 1
Rutinní práce 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 1 4

Porovnání cenového rozpětí YAMACO Software s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
YAMACO Software s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 9 293
96,0 %
9 293
73,8 %
9 293
64,0 %
9 680 12 584 14 520
Programátor 9 293
112,9 %
9 293
91,4 %
9 293
73,8 %
8 228 10 164 12 584
Rutinní práce 9 293
115,5 %
9 293
82,6 %
9 293
73,8 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen YAMACO Software s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele YAMACO Software s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • YAMACO Software s.r.o. - 6 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - 11 cen

Porovnání cen dodavatele YAMACO Software s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
YAMACO Software s.r.o.
9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
YAMACO Software s.r.o.
9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
YAMACO Software s.r.o.
9 293 9 293 9 293 9 293 9 293 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
9 293
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.