Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Singularita s.r.o.


Singularita s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 2 smlouvy za 796 180 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1 1
Architekt 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1 1
Programátor 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1 1

Porovnání cenového rozpětí Singularita s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Singularita s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 8 228
85,0 %
8 228
65,4 %
8 228
56,7 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 8 228
57,0 %
8 228
53,1 %
8 228
53,1 %
14 439 15 488 15 488
Programátor 8 228
100,0 %
8 228
81,0 %
8 228
65,4 %
8 228 10 164 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Singularita s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Singularita s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen

Porovnání cen dodavatele Singularita s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Singularita s.r.o.
8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
1

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Singularita s.r.o.
8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Singularita s.r.o.
8 228 8 228 8 228 8 228 8 228 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
8 228
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.