Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Aricoma Systems a.s.


Aricoma Systems a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 3 mil. Kč, z nichž 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Architekt 13 249 13 249 13 249 13 249 13 249 13 249 1 2
Specialista 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 1 1
Technik 5 600 6 800 8 000 5 600 6 800 8 000 1 2

Porovnání cenového rozpětí Aricoma Systems a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Aricoma Systems a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Architekt 13 249
91,8 %
13 249
85,5 %
13 249
85,5 %
14 439 15 488 15 488
Specialista 9 600
106,3 %
9 600
79,4 %
9 600
66,1 %
9 032 12 096 14 520
Technik 5 600
231,8 %
6 800
78,1 %
8 000
55,1 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Aricoma Systems a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Aricoma Systems a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Aricoma Systems a.s. - 5 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen
  • Statutární město Teplice - 3 ceny

Porovnání cen dodavatele Aricoma Systems a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Systems a.s.
13 249 13 249 13 249 13 249 13 249 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 13 249
100,0 %
13 249
100,0 %
13 249
100,0 %
13 249
100,0 %
13 249
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Systems a.s.
9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Teplice 9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
9 600
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Systems a.s.
5 600 5 600 6 800 8 000 8 000 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Teplice 5 600
100,0 %
5 600
100,0 %
6 800
100,0 %
8 000
100,0 %
8 000
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.