Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Profinit EU, s.r.o.


Profinit EU, s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 6 smluv za 6 mil. Kč, z nichž 3 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 3 3
Programátor 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 3 6
Specialista 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 3 6

Porovnání cenového rozpětí Profinit EU, s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Profinit EU, s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 5 314
54,9 %
5 314
42,2 %
5 314
36,6 %
9 680 12 584 14 520
Programátor 5 314
64,6 %
5 314
52,3 %
5 314
42,2 %
8 228 10 164 12 584
Specialista 5 314
58,8 %
5 314
43,9 %
5 314
36,6 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Profinit EU, s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Profinit EU, s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 3 smlouvy od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Profinit EU, s.r.o. - 15 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Státní pozemkový úřad - 27 cen

Porovnání cen dodavatele Profinit EU, s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Profinit EU, s.r.o.
5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
3

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Profinit EU, s.r.o.
5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
6

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Profinit EU, s.r.o.
5 314 5 314 5 314 5 314 5 314 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
5 314
100,0 %
6
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.