Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Zaletsi.cz, s.r.o.


Zaletsi.cz, s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Designer 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 1 4
Programátor 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 1 8
Technik 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 1 2
Tester 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 1 2

Porovnání cenového rozpětí Zaletsi.cz, s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Zaletsi.cz, s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Designer 10 160
131,2 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
7 744 10 160 10 160
Programátor 10 160
123,5 %
10 160
100,0 %
10 160
80,7 %
8 228 10 164 12 584
Technik 10 160
420,5 %
10 160
116,6 %
10 160
70,0 %
2 416 8 712 14 520
Tester 10 160
149,9 %
10 160
93,3 %
10 160
64,8 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Zaletsi.cz, s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Zaletsi.cz, s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen

Porovnání cen dodavatele Zaletsi.cz, s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Zaletsi.cz, s.r.o.
10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
4

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Zaletsi.cz, s.r.o.
10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 8
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
8

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Zaletsi.cz, s.r.o.
10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
2

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Zaletsi.cz, s.r.o.
10 160 10 160 10 160 10 160 10 160 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.