Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.


Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 29 smluv za 135 mil. Kč, z nichž 17 smluv obsahovalo jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 160 7 163 7 163 7 160 7 162 7 163 6 7
Analytik 12 584 12 584 12 584 3 872 11 713 12 584 5 10
Architekt 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 12 31
Konzultant 12 584 12 584 12 584 12 584 13 348 19 844 10 19
Manager 14 141 14 141 14 141 14 141 14 141 14 141 1 2
Programátor 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 2
Projektové řízení 9 031 9 031 18 553 9 014 12 808 19 360 6 15
Specialista 14 520 14 520 14 520 11 511 14 246 14 520 11 22
Technik 3 872 3 872 3 872 3 872 3 872 3 872 1 1
Tester 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 2

Porovnání cenového rozpětí Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Národní agentura pro komunikační a
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 7 160
92,5 %
7 163
65,8 %
7 163
50,2 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 12 584
130,0 %
12 584
100,0 %
12 584
86,7 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 15 488
107,3 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
14 439 15 488 15 488
Konzultant 12 584
108,3 %
12 584
100,0 %
12 584
78,8 %
11 616 12 584 15 970
Manager 14 141
110,1 %
14 141
83,5 %
14 141
83,5 %
12 844 16 936 16 936
Programátor 11 616
141,2 %
11 616
114,3 %
11 616
92,3 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 9 031
100,0 %
9 031
75,7 %
18 553
109,5 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 14 520
160,8 %
14 520
120,0 %
14 520
100,0 %
9 032 12 096 14 520
Technik 3 872
160,3 %
3 872
44,4 %
3 872
26,7 %
2 416 8 712 14 520
Tester 11 616
171,4 %
11 616
106,7 %
11 616
74,1 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Zanalyzovali jsme celkem 17 smluv od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 111 cen

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
7 160 7 160 7 163 7 163 7 163 7
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 7 160
100,0 %
7 160
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7 163
100,0 %
7

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
3 872 12 584 12 584 12 584 12 584 10
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 3 872
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
10

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 31
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
31

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
12 584 12 584 12 584 12 584 19 844 19
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
19 844
100,0 %
19

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
14 141 14 141 14 141 14 141 14 141 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 14 141
100,0 %
14 141
100,0 %
14 141
100,0 %
14 141
100,0 %
14 141
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
9 014 9 031 9 031 18 553 19 360 15
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 9 014
100,0 %
9 031
100,0 %
9 031
100,0 %
18 553
100,0 %
19 360
100,0 %
15

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
11 511 14 520 14 520 14 520 14 520 22
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 11 511
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
22

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
3 872 3 872 3 872 3 872 3 872 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 3 872
100,0 %
3 872
100,0 %
3 872
100,0 %
3 872
100,0 %
3 872
100,0 %
1

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Národní agentura pro
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo vnitra 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.