Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


PragoData a.s.


PragoData a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 266 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Architekt 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 2
Podpora 10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 1 2
Projektové řízení 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 2
Specialista 9 680 12 584 15 488 9 680 12 584 15 488 1 4

Porovnání cenového rozpětí PragoData a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
PragoData a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Architekt 15 488
107,3 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
14 439 15 488 15 488
Podpora 10 890
113,7 %
10 890
112,5 %
10 890
81,3 %
9 581 9 680 13 391
Projektové řízení 15 488
171,5 %
15 488
129,8 %
15 488
91,5 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 9 680
107,2 %
12 584
104,0 %
15 488
106,7 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen PragoData a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele PragoData a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - 16 cen

Porovnání cen dodavatele PragoData a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PragoData a.s.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PragoData a.s.
10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PragoData a.s.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PragoData a.s.
9 680 9 680 12 584 15 488 15 488 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
12 584
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.