Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Denali Advisory, a.s.


Denali Advisory, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 1
Architekt 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 1 2
Metodik 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 1 2
Programátor 6 528 6 528 6 528 6 528 6 528 6 528 1 2
Rutinní práce 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 1
Specialista 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 1 2

Porovnání cenového rozpětí Denali Advisory, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Denali Advisory, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 1 824
18,8 %
1 824
14,5 %
1 824
12,6 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 7 840
54,3 %
7 840
50,6 %
7 840
50,6 %
14 439 15 488 15 488
Metodik 4 704
90,9 %
4 704
32,4 %
4 704
32,4 %
5 177 14 520 14 520
Programátor 6 528
79,3 %
6 528
64,2 %
6 528
51,9 %
8 228 10 164 12 584
Rutinní práce 1 824
22,7 %
1 824
16,2 %
1 824
14,5 %
8 049 11 252 12 584
Specialista 4 704
52,1 %
4 704
38,9 %
4 704
32,4 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Denali Advisory, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Denali Advisory, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Denali Advisory, a.s. - 10 cen

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen

Porovnání cen dodavatele Denali Advisory, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Denali Advisory, a.s.
1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 1 824
100,0 %
1 824
100,0 %
1 824
100,0 %
1 824
100,0 %
1 824
100,0 %
1

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Denali Advisory, a.s.
7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 7 840
100,0 %
7 840
100,0 %
7 840
100,0 %
7 840
100,0 %
7 840
100,0 %
2

Metodik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Denali Advisory, a.s.
4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Denali Advisory, a.s.
6 528 6 528 6 528 6 528 6 528 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 6 528
100,0 %
6 528
100,0 %
6 528
100,0 %
6 528
100,0 %
6 528
100,0 %
2

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Denali Advisory, a.s.
1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 1 824
100,0 %
1 824
100,0 %
1 824
100,0 %
1 824
100,0 %
1 824
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Denali Advisory, a.s.
4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
4 704
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.