Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


IBM Česká republika, spol. s r.o.


IBM Česká republika, spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 14 smluv za 437 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 19 236 22 341 28 875 18 615 23 713 30 182 1 3
Analytik 27 878 41 358 54 837 27 878 41 358 54 837 1 2
Architekt 23 832 25 052 40 343 22 961 31 082 51 265 1 4
Podpora 22 748 22 748 22 917 22 748 22 816 22 951 2 3
Programátor 23 603 27 878 50 344 22 748 35 155 54 837 1 3
Projektové řízení 25 052 25 052 25 052 25 052 25 052 25 052 1 1
Specialista 33 957 33 957 51 265 25 052 40 613 54 837 2 7
Školitel 27 878 27 878 27 878 27 878 27 878 27 878 1 1

Porovnání cenového rozpětí IBM Česká republika, spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
IBM Česká republika, spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 19 236
248,4 %
22 341
205,2 %
28 875
202,4 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 27 878
288,0 %
41 358
328,7 %
54 837
377,7 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 23 832
165,1 %
25 052
161,8 %
40 343
260,5 %
14 439 15 488 15 488
Podpora 22 748
237,4 %
22 748
235,0 %
22 917
171,1 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 23 603
286,9 %
27 878
274,3 %
50 344
400,1 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 25 052
277,4 %
25 052
210,0 %
25 052
147,9 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 33 957
376,0 %
33 957
280,7 %
51 265
353,1 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 27 878
406,6 %
27 878
230,4 %
27 878
180,0 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen IBM Česká republika, spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele IBM Česká republika, spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 24 cen

Zadavatelé z analýzy

  • ČESKÁ TELEVIZE - 17 cen
  • Česká správa sociálního zabezpečení - 15 cen

Porovnání cen dodavatele IBM Česká republika, spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
IBM Česká republika, spol. s
18 615 19 236 22 341 28 875 30 182 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Česká správa sociálního zabezpečení 18 615
100,0 %
19 236
100,0 %
22 341
100,0 %
28 875
100,0 %
30 182
100,0 %
3

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
IBM Česká republika, spol. s
27 878 27 878 41 358 54 837 54 837 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
41 358
100,0 %
54 837
100,0 %
54 837
100,0 %
2

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
IBM Česká republika, spol. s
22 961 23 832 25 052 40 343 51 265 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Česká správa sociálního zabezpečení 22 961
100,0 %
23 832
100,0 %
25 052
100,0 %
40 343
100,0 %
51 265
100,0 %
4

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
IBM Česká republika, spol. s
22 748 22 748 22 748 22 917 22 951 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 22 748
100,0 %
22 748
100,0 %
22 748
100,0 %
22 748
99,3 %
22 748
99,1 %
2
Česká správa sociálního zabezpečení 22 951
100,9 %
22 951
100,9 %
22 951
100,9 %
22 951
100,1 %
22 951
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
IBM Česká republika, spol. s
22 748 23 603 27 878 50 344 54 837 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 22 748
100,0 %
23 603
100,0 %
27 878
100,0 %
50 344
100,0 %
54 837
100,0 %
3

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
IBM Česká republika, spol. s
25 052 25 052 25 052 25 052 25 052 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Česká správa sociálního zabezpečení 25 052
100,0 %
25 052
100,0 %
25 052
100,0 %
25 052
100,0 %
25 052
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
IBM Česká republika, spol. s
25 052 33 957 33 957 51 265 54 837 7
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 54 837
218,9 %
54 837
161,5 %
54 837
161,5 %
54 837
107,0 %
54 837
100,0 %
1
Česká správa sociálního zabezpečení 25 052
100,0 %
33 215
97,8 %
33 957
100,0 %
51 265
100,0 %
51 265
93,5 %
6

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
IBM Česká republika, spol. s
27 878 27 878 27 878 27 878 27 878 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
27 878
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.