Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


GEOVAP, spol. s r.o.


GEOVAP, spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 20 smluv za 3 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1 1
Podpora 8 224 10 836 12 298 8 224 10 789 14 520 2 6
Školitel 14 520 14 520 17 343 14 520 15 730 19 360 2 4

Porovnání cenového rozpětí GEOVAP, spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
GEOVAP, spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 12 096
104,1 %
12 096
96,1 %
12 096
75,7 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 8 224
85,8 %
10 836
111,9 %
12 298
91,8 %
9 581 9 680 13 391
Školitel 14 520
211,8 %
14 520
120,0 %
17 343
112,0 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen GEOVAP, spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele GEOVAP, spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GEOVAP, spol. s r.o. - 11 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Zlín - 7 cen
  • Město Soběslav - 4 ceny

Porovnání cen dodavatele GEOVAP, spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GEOVAP, spol. s r.o.
12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Soběslav 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GEOVAP, spol. s r.o.
8 224 8 224 10 836 12 298 14 520 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Zlín 8 224
100,0 %
8 224
100,0 %
10 160
93,8 %
12 096
98,4 %
12 096
83,3 %
4
Město Soběslav 9 576
116,4 %
9 576
116,4 %
12 048
111,2 %
14 520
118,1 %
14 520
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GEOVAP, spol. s r.o.
14 520 14 520 14 520 17 343 19 360 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Zlín 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
18 553
107,0 %
19 360
100,0 %
3
Město Soběslav 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
83,7 %
14 520
75,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.