Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


LANTINA s.r.o.


LANTINA s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 5 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 1 170 1 452 1 452 968 1 331 1 452 1 4
Technik 1 049 1 307 1 452 968 1 258 1 452 1 4

Porovnání cenového rozpětí LANTINA s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
LANTINA s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 1 170
12,2 %
1 452
15,0 %
1 452
10,8 %
9 581 9 680 13 391
Technik 1 049
43,4 %
1 307
15,0 %
1 452
10,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen LANTINA s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele LANTINA s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen

Porovnání cen dodavatele LANTINA s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LANTINA s.r.o.
968 1 170 1 452 1 452 1 452 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 968
100,0 %
1 170
100,0 %
1 452
100,0 %
1 452
100,0 %
1 452
100,0 %
4

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LANTINA s.r.o.
968 1 049 1 307 1 452 1 452 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 968
100,0 %
1 049
100,0 %
1 307
100,0 %
1 452
100,0 %
1 452
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.