Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


VISIBILITY DIGITAL s.r.o.


VISIBILITY DIGITAL s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Projektové řízení 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 1 2
Specialista 6 776 9 196 11 616 6 776 9 196 11 616 1 4

Porovnání cenového rozpětí VISIBILITY DIGITAL s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
VISIBILITY DIGITAL s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Projektové řízení 16 936
187,5 %
16 936
142,0 %
16 936
100,0 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 6 776
75,0 %
9 196
76,0 %
11 616
80,0 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen VISIBILITY DIGITAL s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele VISIBILITY DIGITAL s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • VISIBILITY DIGITAL s.r.o. - 6 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - 16 cen

Porovnání cen dodavatele VISIBILITY DIGITAL s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
VISIBILITY DIGITAL s.r.o.
16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
VISIBILITY DIGITAL s.r.o.
6 776 6 776 9 196 11 616 11 616 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
9 196
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.