Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


DELTA ADVISORY a.s.


DELTA ADVISORY a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 2 smlouvy za 3 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Architekt 9 680 9 680 41 947 9 680 22 587 48 400 1 3
Školitel 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1 1

Porovnání cenového rozpětí DELTA ADVISORY a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
DELTA ADVISORY a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Architekt 9 680
67,0 %
9 680
62,5 %
41 947
270,8 %
14 439 15 488 15 488
Školitel 13 552
197,6 %
13 552
112,0 %
13 552
87,5 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen DELTA ADVISORY a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele DELTA ADVISORY a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • DELTA ADVISORY a.s. - 4 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Ministerstvo zdravotnictví - 7 cen

Porovnání cen dodavatele DELTA ADVISORY a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
DELTA ADVISORY a.s.
9 680 9 680 9 680 41 947 48 400 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo zdravotnictví 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
41 947
100,0 %
48 400
100,0 %
3

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
DELTA ADVISORY a.s.
13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Ministerstvo zdravotnictví 13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.