Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


LightComp v.o.s.


LightComp v.o.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 5 smluv za 10 mil. Kč, z nichž 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1
Architekt 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1
Konzultant 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1
Manager 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1
Programátor 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 2 2
Projektové řízení 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1
Specialista 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1
Školitel 5 082 5 082 5 082 5 082 5 082 5 082 1 1
Technik 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1 1

Porovnání cenového rozpětí LightComp v.o.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
LightComp v.o.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 12 584
130,0 %
12 584
100,0 %
12 584
86,7 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 12 584
87,2 %
12 584
81,3 %
12 584
81,3 %
14 439 15 488 15 488
Konzultant 12 584
108,3 %
12 584
100,0 %
12 584
78,8 %
11 616 12 584 15 970
Manager 12 584
98,0 %
12 584
74,3 %
12 584
74,3 %
12 844 16 936 16 936
Programátor 12 584
152,9 %
12 584
123,8 %
12 584
100,0 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 12 584
139,3 %
12 584
105,5 %
12 584
74,3 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 12 584
139,3 %
12 584
104,0 %
12 584
86,7 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 5 082
74,1 %
5 082
42,0 %
5 082
32,8 %
6 857 12 100 15 488
Technik 12 584
520,9 %
12 584
144,4 %
12 584
86,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen LightComp v.o.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele LightComp v.o.s.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele LightComp v.o.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
5 082 5 082 5 082 5 082 5 082 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 5 082
100,0 %
5 082
100,0 %
5 082
100,0 %
5 082
100,0 %
5 082
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
LightComp v.o.s.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní archiv 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.