Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


MARBES CONSULTING s.r.o.


MARBES CONSULTING s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 23 smluv za 72 mil. Kč, z nichž pouze 3 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 15 851 16 456 17 263 15 730 16 537 17 424 1 3
Konzultant 14 601 16 940 17 384 14 520 16 249 18 150 2 7
Metodik 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Podpora 13 310 13 310 13 310 13 310 13 310 13 310 1 1
Programátor 10 890 12 100 13 512 9 680 12 549 17 424 2 7
Projektové řízení 17 626 18 029 18 856 17 424 18 211 19 360 2 4
Školitel 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Technik 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Tester 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1

Porovnání cenového rozpětí MARBES CONSULTING s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
MARBES CONSULTING s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 15 851
163,8 %
16 456
130,8 %
17 263
118,9 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 14 601
125,7 %
16 940
134,6 %
17 384
108,8 %
11 616 12 584 15 970
Metodik 17 424
336,5 %
17 424
120,0 %
17 424
120,0 %
5 177 14 520 14 520
Podpora 13 310
138,9 %
13 310
137,5 %
13 310
99,4 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 10 890
132,4 %
12 100
119,0 %
13 512
107,4 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 17 626
195,2 %
18 029
151,1 %
18 856
111,3 %
9 031 11 931 16 936
Školitel 17 424
254,1 %
17 424
144,0 %
17 424
112,5 %
6 857 12 100 15 488
Technik 17 424
721,2 %
17 424
200,0 %
17 424
120,0 %
2 416 8 712 14 520
Tester 17 424
257,1 %
17 424
160,0 %
17 424
111,1 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen MARBES CONSULTING s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele MARBES CONSULTING s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 3 smlouvy od 4 dodavatelů a od 3 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • MARBES CONSULTING s.r.o. - 26 cen
  • Corpus Solutions a.s. - 18 cen
  • DAIN s.r.o. - 18 cen
  • Městská část Praha 13 - 10 cen

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele MARBES CONSULTING s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
15 730 15 851 16 456 17 263 17 424 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 15 730
100,0 %
15 851
100,0 %
16 456
100,0 %
17 263
100,0 %
17 424
100,0 %
3

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
14 520 14 601 16 940 17 384 18 150 7
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 14 520
100,0 %
14 520
99,4 %
15 972
94,3 %
17 263
99,3 %
18 150
100,0 %
6
Městská část Praha 13 17 424
120,0 %
17 424
119,3 %
17 424
102,9 %
17 424
100,2 %
17 424
96,0 %
1

Metodik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
13 310 13 310 13 310 13 310 13 310 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 21 13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
9 680 10 890 12 100 13 512 17 424 7
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 9 680
100,0 %
10 789
99,1 %
11 495
95,0 %
13 330
98,7 %
13 552
77,8 %
6
Městská část Praha 13 17 424
180,0 %
17 424
160,0 %
17 424
144,0 %
17 424
129,0 %
17 424
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
17 424 17 626 18 029 18 856 19 360 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 17 908
102,8 %
17 948
101,8 %
18 150
100,7 %
19 158
101,6 %
19 360
100,0 %
3
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
98,9 %
17 424
96,6 %
17 424
92,4 %
17 424
90,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MARBES CONSULTING s.r.o.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Městská část Praha 13 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.