Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Pilot, v.o.s.


Pilot, v.o.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Designer 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1
Rutinní práce 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 1 1

Porovnání cenového rozpětí Pilot, v.o.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Pilot, v.o.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Designer 9 680
125,0 %
9 680
95,3 %
9 680
95,3 %
7 744 10 160 10 160
Rutinní práce 6 292
78,2 %
6 292
55,9 %
6 292
50,0 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Pilot, v.o.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Pilot, v.o.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - 2 ceny

Porovnání cen dodavatele Pilot, v.o.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Pilot, v.o.s.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Pilot, v.o.s.
6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.