Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


ALVAO s.r.o.


ALVAO s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 2 smlouvy za 711 238 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 1 1
Školitel 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1

Porovnání cenového rozpětí ALVAO s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
ALVAO s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 19 360
200,0 %
19 360
153,8 %
19 360
133,3 %
9 680 12 584 14 520
Školitel 14 520
211,8 %
14 520
120,0 %
14 520
93,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen ALVAO s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele ALVAO s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Most - 2 ceny

Porovnání cen dodavatele ALVAO s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ALVAO s.r.o.
19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Most 19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ALVAO s.r.o.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Most 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.