Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Ecokorek s.r.o.


Ecokorek s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 205 592 Kč, z nichž 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 502 12 584 15 004 7 260 12 726 19 263 2 15
Programátor 19 263 19 263 19 263 19 263 19 263 19 263 1 1
Technik 8 712 8 712 12 382 8 712 10 285 15 004 2 4

Porovnání cenového rozpětí Ecokorek s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ecokorek s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 7 502
96,9 %
12 584
115,6 %
15 004
105,2 %
7 744 10 888 14 268
Programátor 19 263
234,1 %
19 263
189,5 %
19 263
153,1 %
8 228 10 164 12 584
Technik 8 712
360,6 %
8 712
100,0 %
12 382
85,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ecokorek s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Ecokorek s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace - 20 cen

Porovnání cen dodavatele Ecokorek s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ecokorek s.r.o.
7 260 7 502 12 584 15 004 19 263 15
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace 7 260
100,0 %
7 502
100,0 %
12 584
100,0 %
15 004
100,0 %
19 263
100,0 %
15

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ecokorek s.r.o.
19 263 19 263 19 263 19 263 19 263 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace 19 263
100,0 %
19 263
100,0 %
19 263
100,0 %
19 263
100,0 %
19 263
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Ecokorek s.r.o.
8 712 8 712 8 712 12 382 15 004 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace 8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
12 382
100,0 %
15 004
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.