Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


NIS Systems, s.r.o.


NIS Systems, s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 2 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Cestovné apod. 6 631 6 631 6 631 6 631 6 631 6 631 1 1
Konzultant 10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 1 1
Školitel 10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 1 1
Technik 10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 1 1

Porovnání cenového rozpětí NIS Systems, s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
NIS Systems, s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Cestovné apod. 6 631
483,5 %
6 631
326,2 %
6 631
193,4 %
1 371 2 033 3 428
Konzultant 10 648
91,7 %
10 648
84,6 %
10 648
66,7 %
11 616 12 584 15 970
Školitel 10 648
155,3 %
10 648
88,0 %
10 648
68,8 %
6 857 12 100 15 488
Technik 10 648
440,7 %
10 648
122,2 %
10 648
73,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen NIS Systems, s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele NIS Systems, s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • NIS Systems, s.r.o. - 4 ceny

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele NIS Systems, s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Cestovné apod.

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
NIS Systems, s.r.o.
6 631 6 631 6 631 6 631 6 631 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Nemocnice Blansko 6 631
100,0 %
6 631
100,0 %
6 631
100,0 %
6 631
100,0 %
6 631
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
NIS Systems, s.r.o.
10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Nemocnice Blansko 10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
NIS Systems, s.r.o.
10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Nemocnice Blansko 10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
NIS Systems, s.r.o.
10 648 10 648 10 648 10 648 10 648 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Nemocnice Blansko 10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
10 648
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.