Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Technologie hlavního města Prahy, a.s.


Technologie hlavního města Prahy, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 1 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 5 614 6 098 6 582 5 614 6 098 6 582 1 2
Konzultant 7 454 7 792 8 131 7 454 7 792 8 131 1 2
Manager 9 874 10 938 12 003 9 874 10 938 12 003 1 2
Rutinní práce 4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 1 1
Specialista 17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 1 1

Porovnání cenového rozpětí Technologie hlavního města Prahy, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 5 614
58,0 %
6 098
48,5 %
6 582
45,3 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 7 454
64,2 %
7 792
61,9 %
8 131
50,9 %
11 616 12 584 15 970
Manager 9 874
76,9 %
10 938
64,6 %
12 003
70,9 %
12 844 16 936 16 936
Rutinní práce 4 259
52,9 %
4 259
37,9 %
4 259
33,8 %
8 049 11 252 12 584
Specialista 17 521
194,0 %
17 521
144,8 %
17 521
120,7 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Technologie hlavního města Prahy, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Technologie hlavního města Prahy, a.s. - 8 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Operátor ICT, a.s. - 11 cen

Porovnání cen dodavatele Technologie hlavního města Prahy, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Technologie hlavního města
5 614 5 614 6 098 6 582 6 582 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Operátor ICT, a.s. 5 614
100,0 %
5 614
100,0 %
6 098
100,0 %
6 582
100,0 %
6 582
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Technologie hlavního města
7 454 7 454 7 792 8 131 8 131 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Operátor ICT, a.s. 7 454
100,0 %
7 454
100,0 %
7 792
100,0 %
8 131
100,0 %
8 131
100,0 %
2

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Technologie hlavního města
9 874 9 874 10 938 12 003 12 003 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Operátor ICT, a.s. 9 874
100,0 %
9 874
100,0 %
10 938
100,0 %
12 003
100,0 %
12 003
100,0 %
2

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Technologie hlavního města
4 259 4 259 4 259 4 259 4 259 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Operátor ICT, a.s. 4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
4 259
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Technologie hlavního města
17 521 17 521 17 521 17 521 17 521 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Operátor ICT, a.s. 17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
17 521
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.