Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


CCA Group a.s.


CCA Group a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 51 smluv za 32 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 12 705 13 613 14 520 12 705 13 613 14 520 2 2
Programátor 11 495 12 403 13 310 11 495 12 403 13 310 2 2
Projektové řízení 15 730 16 335 16 940 15 730 16 335 16 940 2 2
Specialista 16 335 16 335 16 335 16 335 16 335 16 335 1 1
Školitel 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1

Porovnání cenového rozpětí CCA Group a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
CCA Group a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 12 705
109,4 %
13 613
108,2 %
14 520
90,9 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 11 495
139,7 %
12 403
122,0 %
13 310
105,8 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 15 730
174,2 %
16 335
136,9 %
16 940
100,0 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 16 335
180,9 %
16 335
135,0 %
16 335
112,5 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 14 520
211,8 %
14 520
120,0 %
14 520
93,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen CCA Group a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele CCA Group a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
  • Město Moravská Třebová - 5 cen

Porovnání cen dodavatele CCA Group a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CCA Group a.s.
12 705 12 705 13 613 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 12 705
100,0 %
12 705
100,0 %
12 705
93,3 %
12 705
87,5 %
12 705
87,5 %
1
Město Moravská Třebová 14 520
114,3 %
14 520
114,3 %
14 520
106,7 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CCA Group a.s.
11 495 11 495 12 403 13 310 13 310 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 11 495
100,0 %
11 495
100,0 %
11 495
92,7 %
11 495
86,4 %
11 495
86,4 %
1
Město Moravská Třebová 13 310
115,8 %
13 310
115,8 %
13 310
107,3 %
13 310
100,0 %
13 310
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CCA Group a.s.
15 730 15 730 16 335 16 940 16 940 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 15 730
100,0 %
15 730
100,0 %
15 730
96,3 %
15 730
92,9 %
15 730
92,9 %
1
Město Moravská Třebová 16 940
107,7 %
16 940
107,7 %
16 940
103,7 %
16 940
100,0 %
16 940
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CCA Group a.s.
16 335 16 335 16 335 16 335 16 335 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Moravská Třebová 16 335
100,0 %
16 335
100,0 %
16 335
100,0 %
16 335
100,0 %
16 335
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CCA Group a.s.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Moravská Třebová 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.