Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Corpus Solutions a.s.


Corpus Solutions a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 9 smluv za 81 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 15 851 16 456 17 263 15 730 16 537 17 424 1 3
Konzultant 14 520 15 972 17 263 14 520 16 053 18 150 1 6
Programátor 10 789 11 495 13 330 9 680 11 737 13 552 1 6
Projektové řízení 17 948 18 150 19 158 17 908 18 473 19 360 1 3

Porovnání cenového rozpětí Corpus Solutions a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Corpus Solutions a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 15 851
163,8 %
16 456
130,8 %
17 263
118,9 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 14 520
125,0 %
15 972
126,9 %
17 263
108,1 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 10 789
131,1 %
11 495
113,1 %
13 330
105,9 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 17 948
198,7 %
18 150
152,1 %
19 158
113,1 %
9 031 11 931 16 936

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Corpus Solutions a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Corpus Solutions a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od 3 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen

Porovnání cen dodavatele Corpus Solutions a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Corpus Solutions a.s.
15 730 15 851 16 456 17 263 17 424 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 15 730
100,0 %
15 851
100,0 %
16 456
100,0 %
17 263
100,0 %
17 424
100,0 %
3

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Corpus Solutions a.s.
14 520 14 520 15 972 17 263 18 150 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
15 972
100,0 %
17 263
100,0 %
18 150
100,0 %
6

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Corpus Solutions a.s.
9 680 10 789 11 495 13 330 13 552 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 9 680
100,0 %
10 789
100,0 %
11 495
100,0 %
13 330
100,0 %
13 552
100,0 %
6

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Corpus Solutions a.s.
17 908 17 948 18 150 19 158 19 360 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 17 908
100,0 %
17 948
100,0 %
18 150
100,0 %
19 158
100,0 %
19 360
100,0 %
3
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.