Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


NAM system, a.s.


NAM system, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 147 731 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Technik 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1

Porovnání cenového rozpětí NAM system, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
NAM system, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Technik 5 808
240,4 %
5 808
66,7 %
5 808
40,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen NAM system, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele NAM system, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele NAM system, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
NAM system, a.s.
5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Hodonín 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.