Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


NET UNIVERSITY s.r.o.


NET UNIVERSITY s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 726 000 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1
Programátor 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1
Technik 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1

Porovnání cenového rozpětí NET UNIVERSITY s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
NET UNIVERSITY s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 9 680
83,3 %
9 680
76,9 %
9 680
60,6 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 6 776
82,4 %
6 776
66,7 %
6 776
53,8 %
8 228 10 164 12 584
Technik 6 776
280,5 %
6 776
77,8 %
6 776
46,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen NET UNIVERSITY s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele NET UNIVERSITY s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • NET UNIVERSITY s.r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Univerzita Palackého v Olomouci - 7 cen

Porovnání cen dodavatele NET UNIVERSITY s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
NET UNIVERSITY s.r.o.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Univerzita Palackého v Olomouci 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
NET UNIVERSITY s.r.o.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Univerzita Palackého v Olomouci 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
NET UNIVERSITY s.r.o.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Univerzita Palackého v Olomouci 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.