Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Stance Communications, s.r.o.


Stance Communications, s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 0 smluv za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Manager 14 520 16 940 19 360 14 520 16 940 19 360 1 2
Projektové řízení 29 040 29 040 29 040 29 040 29 040 29 040 1 1
Rutinní práce 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 1 1

Porovnání cenového rozpětí Stance Communications, s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Stance Communications, s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Manager 14 520
113,1 %
16 940
100,0 %
19 360
114,3 %
12 844 16 936 16 936
Projektové řízení 29 040
321,5 %
29 040
243,4 %
29 040
171,5 %
9 031 11 931 16 936
Rutinní práce 4 840
60,1 %
4 840
43,0 %
4 840
38,5 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Stance Communications, s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Stance Communications, s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Stance Communications, s.r.o. - 4 ceny

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele Stance Communications, s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Stance Communications, s.r.o.
14 520 14 520 16 940 19 360 19 360 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
16 940
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Stance Communications, s.r.o.
29 040 29 040 29 040 29 040 29 040 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 29 040
100,0 %
29 040
100,0 %
29 040
100,0 %
29 040
100,0 %
29 040
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Stance Communications, s.r.o.
4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
ČESKÁ TELEVIZE 4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.