Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


aplis.cz, a.s.


aplis.cz, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 7 smluv za 11 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Analytik 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 1
Designer 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 1
Konzultant 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Projektové řízení 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1

Porovnání cenového rozpětí aplis.cz, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
aplis.cz, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 17 424
225,0 %
17 424
160,0 %
17 424
122,1 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 15 488
160,0 %
15 488
123,1 %
15 488
106,7 %
9 680 12 584 14 520
Designer 15 488
200,0 %
15 488
152,4 %
15 488
152,4 %
7 744 10 160 10 160
Konzultant 17 424
150,0 %
17 424
138,5 %
17 424
109,1 %
11 616 12 584 15 970
Projektové řízení 17 424
192,9 %
17 424
146,0 %
17 424
102,9 %
9 031 11 931 16 936

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen aplis.cz, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele aplis.cz, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - 11 cen

Porovnání cen dodavatele aplis.cz, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
aplis.cz, a.s.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
aplis.cz, a.s.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
aplis.cz, a.s.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
aplis.cz, a.s.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
aplis.cz, a.s.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.