Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


MONET+,a.s.


MONET+,a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 42 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 17 637 17 637 17 637 17 637 17 637 17 637 1 1

Porovnání cenového rozpětí MONET+,a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
MONET+,a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 17 637
184,1 %
17 637
182,2 %
17 637
131,7 %
9 581 9 680 13 391

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen MONET+,a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele MONET+,a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Státní tiskárna cenin, s. p. - 2 ceny

Porovnání cen dodavatele MONET+,a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
MONET+,a.s.
17 637 17 637 17 637 17 637 17 637 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní tiskárna cenin, s. p. 17 637
100,0 %
17 637
100,0 %
17 637
100,0 %
17 637
100,0 %
17 637
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.