Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


QCM, s.r.o.


QCM, s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 20 smluv za 4 mil. Kč, z nichž 9 smluv obsahovalo jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 17 424 17 424 17 424 17 424 17 460 17 856 9 12
Designer 14 880 14 880 14 880 14 880 14 880 14 880 1 1
Konzultant 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 7 10
Projektové řízení 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 1
Rutinní práce 12 584 12 584 12 584 12 584 12 608 12 896 9 13
Technik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 8 12

Porovnání cenového rozpětí QCM, s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
QCM, s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 17 424
180,0 %
17 424
138,5 %
17 424
120,0 %
9 680 12 584 14 520
Designer 14 880
192,1 %
14 880
146,5 %
14 880
146,5 %
7 744 10 160 10 160
Konzultant 17 424
150,0 %
17 424
138,5 %
17 424
109,1 %
11 616 12 584 15 970
Projektové řízení 17 424
192,9 %
17 424
146,0 %
17 424
102,9 %
9 031 11 931 16 936
Rutinní práce 12 584
156,3 %
12 584
111,8 %
12 584
100,0 %
8 049 11 252 12 584
Technik 14 520
601,0 %
14 520
166,7 %
14 520
100,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen QCM, s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele QCM, s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 9 smluv od jednoho dodavatele a od 8 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Město Tišnov - 12 cen
  • Správa a údržba silnic Pardubického kraje - 8 cen
  • Technická univerzita v Liberci - 8 cen
  • Město Klatovy - 7 cen
  • Palivový kombinát Ústí, státní podnik - 4 ceny
  • Statutární město Karlovy Vary - 4 ceny
  • Město Rosice - 3 ceny
  • Město Rumburk - 3 ceny

Porovnání cen dodavatele QCM, s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
QCM, s.r.o.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 856 12
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Tišnov 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
97,6 %
2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
97,6 %
2
Technická univerzita v Liberci 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
97,6 %
2
Město Klatovy 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
97,6 %
2
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
97,6 %
1
Statutární město Karlovy Vary 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
97,6 %
1
Město Rosice 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
97,6 %
1
Město Rumburk 17 856
102,5 %
17 856
102,5 %
17 856
102,5 %
17 856
102,5 %
17 856
100,0 %
1

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
QCM, s.r.o.
14 880 14 880 14 880 14 880 14 880 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Rumburk 14 880
100,0 %
14 880
100,0 %
14 880
100,0 %
14 880
100,0 %
14 880
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
QCM, s.r.o.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 10
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Tišnov 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
2
Technická univerzita v Liberci 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
2
Město Klatovy 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1
Statutární město Karlovy Vary 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
QCM, s.r.o.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Tišnov 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
QCM, s.r.o.
12 584 12 584 12 584 12 584 12 896 13
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Tišnov 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
97,6 %
3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
97,6 %
2
Technická univerzita v Liberci 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
97,6 %
2
Město Klatovy 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
97,6 %
2
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
97,6 %
1
Statutární město Karlovy Vary 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
97,6 %
1
Město Rosice 12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
100,0 %
12 584
97,6 %
1
Město Rumburk 12 896
102,5 %
12 896
102,5 %
12 896
102,5 %
12 896
102,5 %
12 896
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
QCM, s.r.o.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 12
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Tišnov 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
Technická univerzita v Liberci 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
Město Klatovy 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Statutární město Karlovy Vary 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Město Rosice 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.