Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


RSM Payroll Centre CZ s.r.o.


RSM Payroll Centre CZ s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 10 smluv za 282 823 Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Cestovné apod. 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 1
Podpora 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1 1
Programátor 6 776 6 776 10 729 6 776 8 470 13 552 2 4
Školitel 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 3

Porovnání cenového rozpětí RSM Payroll Centre CZ s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
RSM Payroll Centre CZ s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Cestovné apod. 1 936
141,2 %
1 936
95,2 %
1 936
56,5 %
1 371 2 033 3 428
Podpora 13 552
141,4 %
13 552
140,0 %
13 552
101,2 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 6 776
82,4 %
6 776
66,7 %
10 729
85,3 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 6 776
98,8 %
6 776
56,0 %
6 776
43,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen RSM Payroll Centre CZ s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele RSM Payroll Centre CZ s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • RSM Payroll Centre CZ s.r.o. - 9 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Město Sušice - 5 cen
  • Centrum sociálních služeb Praha - 4 ceny

Porovnání cen dodavatele RSM Payroll Centre CZ s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Cestovné apod.

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
RSM Payroll Centre CZ s.r.o.
1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Centrum sociálních služeb Praha 1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
RSM Payroll Centre CZ s.r.o.
13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Sušice 13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
RSM Payroll Centre CZ s.r.o.
6 776 6 776 6 776 10 729 13 552 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Sušice 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
63,2 %
6 776
50,0 %
2
Centrum sociálních služeb Praha 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
10 164
150,0 %
13 552
126,3 %
13 552
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
RSM Payroll Centre CZ s.r.o.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 3
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Sušice 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
2
Centrum sociálních služeb Praha 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.