Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


FT Technologies a.s.


FT Technologies a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 3 smlouvy za 878 360 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 2
Konzultant 9 196 10 648 12 100 9 196 10 648 12 100 1 4
Programátor 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 2
Školitel 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 1 2

Porovnání cenového rozpětí FT Technologies a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
FT Technologies a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 12 100
125,0 %
12 100
96,2 %
12 100
83,3 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 9 196
79,2 %
10 648
84,6 %
12 100
75,8 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 12 100
147,1 %
12 100
119,0 %
12 100
96,2 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 12 100
176,5 %
12 100
100,0 %
12 100
78,1 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen FT Technologies a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele FT Technologies a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • FT Technologies a.s. - 10 cen

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele FT Technologies a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
FT Technologies a.s.
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Třeboň 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
FT Technologies a.s.
9 196 9 196 10 648 12 100 12 100 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Třeboň 9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
10 648
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
4

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
FT Technologies a.s.
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Třeboň 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
FT Technologies a.s.
12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Město Třeboň 12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.