Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


OKsystem a.s.


OKsystem a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 14 smluv za 73 mil. Kč, z nichž pouze 3 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 9 680 12 100 12 100 9 680 11 293 12 100 3 6
Konzultant 9 680 12 100 12 100 9 680 11 293 12 100 3 6
Programátor 9 680 12 100 12 100 9 680 11 293 12 100 3 6
Projektové řízení 9 680 12 100 12 100 9 680 11 293 12 100 3 6
Školitel 9 680 12 100 12 100 9 680 11 293 12 100 3 6
Technik 9 680 12 100 12 100 9 680 11 293 12 100 3 6

Porovnání cenového rozpětí OKsystem a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
OKsystem a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 9 680
100,0 %
12 100
96,2 %
12 100
83,3 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 9 680
83,3 %
12 100
96,2 %
12 100
75,8 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 9 680
117,6 %
12 100
119,0 %
12 100
96,2 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 9 680
107,2 %
12 100
101,4 %
12 100
71,4 %
9 031 11 931 16 936
Školitel 9 680
141,2 %
12 100
100,0 %
12 100
78,1 %
6 857 12 100 15 488
Technik 9 680
400,7 %
12 100
138,9 %
12 100
83,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen OKsystem a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele OKsystem a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 3 smlouvy od jednoho dodavatele a od 3 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Diplomatický servis - 12 cen
  • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře - 12 cen
  • Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - 12 cen

Porovnání cen dodavatele OKsystem a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
OKsystem a.s.
9 680 9 680 12 100 12 100 12 100 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Diplomatický servis 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
2
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
OKsystem a.s.
9 680 9 680 12 100 12 100 12 100 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Diplomatický servis 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
2
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
OKsystem a.s.
9 680 9 680 12 100 12 100 12 100 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Diplomatický servis 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
2
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
OKsystem a.s.
9 680 9 680 12 100 12 100 12 100 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Diplomatický servis 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
2
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
OKsystem a.s.
9 680 9 680 12 100 12 100 12 100 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Diplomatický servis 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
2
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
OKsystem a.s.
9 680 9 680 12 100 12 100 12 100 6
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Diplomatický servis 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
9 680
80,0 %
2
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 12 100
125,0 %
12 100
125,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
12 100
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.