Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


STYRAX, a.s.


STYRAX, a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 1 mil. Kč, z nichž 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 4
Konzultant 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 4
Podpora 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 4
Programátor 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 4
Projektové řízení 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 4
Tester 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 4

Porovnání cenového rozpětí STYRAX, a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
STYRAX, a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 6 776
70,0 %
6 776
53,8 %
6 776
46,7 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 6 776
58,3 %
6 776
53,8 %
6 776
42,4 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 6 776
70,7 %
6 776
70,0 %
6 776
50,6 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 6 776
82,4 %
6 776
66,7 %
6 776
53,8 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 6 776
75,0 %
6 776
56,8 %
6 776
40,0 %
9 031 11 931 16 936
Tester 6 776
100,0 %
6 776
62,2 %
6 776
43,2 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen STYRAX, a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele STYRAX, a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 47 cen

Porovnání cen dodavatele STYRAX, a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
STYRAX, a.s.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
4

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
STYRAX, a.s.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
4

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
STYRAX, a.s.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
4

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
STYRAX, a.s.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
4

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
STYRAX, a.s.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
4

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
STYRAX, a.s.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.