Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


CompuNet s.r.o.


CompuNet s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 17 smluv za 25 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Programátor 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 1 2
Technik 9 486 14 326 19 166 9 486 14 326 19 166 1 4

Porovnání cenového rozpětí CompuNet s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
CompuNet s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Programátor 24 200
294,1 %
24 200
238,1 %
24 200
192,3 %
8 228 10 164 12 584
Technik 9 486
392,6 %
14 326
164,4 %
19 166
132,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen CompuNet s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele CompuNet s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • CompuNet s.r.o. - 6 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Kladno - 8 cen

Porovnání cen dodavatele CompuNet s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CompuNet s.r.o.
24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Kladno 24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
24 200
100,0 %
2

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
CompuNet s.r.o.
9 486 9 486 14 326 19 166 19 166 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Kladno 9 486
100,0 %
9 486
100,0 %
14 326
100,0 %
19 166
100,0 %
19 166
100,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.