Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


ICT Brains s.r.o.


ICT Brains s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 9 smluv za 12 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2 2
Programátor 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2 2
Školitel 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 2

Porovnání cenového rozpětí ICT Brains s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
ICT Brains s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 11 616
120,0 %
11 616
92,3 %
11 616
80,0 %
9 680 12 584 14 520
Programátor 9 680
117,6 %
9 680
95,2 %
9 680
76,9 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 6 776
98,8 %
6 776
56,0 %
6 776
43,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen ICT Brains s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele ICT Brains s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • ICT Brains s.r.o. - 6 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Ostrava - 9 cen

Porovnání cen dodavatele ICT Brains s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ICT Brains s.r.o.
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Ostrava 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ICT Brains s.r.o.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Ostrava 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ICT Brains s.r.o.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Ostrava 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.