Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Tender systems s.r.o.


Tender systems s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 10 smluv za 8 mil. Kč, z nichž pouze 3 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 1
Programátor 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 1 2
Školitel 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 3 4

Porovnání cenového rozpětí Tender systems s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Tender systems s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 15 488
133,3 %
15 488
123,1 %
15 488
97,0 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 17 424
211,8 %
17 424
171,4 %
17 424
138,5 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 15 488
225,9 %
15 488
128,0 %
15 488
100,0 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Tender systems s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Tender systems s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 3 smlouvy od jednoho dodavatele a od 3 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Tender systems s.r.o. - 7 cen

Zadavatelé z analýzy

Porovnání cen dodavatele Tender systems s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Tender systems s.r.o.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Ostrava 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Tender systems s.r.o.
17 424 17 424 17 424 17 424 17 424 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Jihočeský kraj 17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
17 424
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Tender systems s.r.o.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Statutární město Ostrava 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1
Jihočeský kraj 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
2
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.