Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Futured apps s.r.o.


Futured apps s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 145 200 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 2
Designer 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 1 2
Programátor 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 2
Redaktor 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1

Porovnání cenového rozpětí Futured apps s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Futured apps s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 9 680
100,0 %
9 680
76,9 %
9 680
66,7 %
9 680 12 584 14 520
Designer 7 744
100,0 %
7 744
76,2 %
7 744
76,2 %
7 744 10 160 10 160
Programátor 9 680
117,6 %
9 680
95,2 %
9 680
76,9 %
8 228 10 164 12 584
Redaktor 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808 5 808 5 808

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Futured apps s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Futured apps s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Futured apps s.r.o. - 7 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Národní památkový ústav - 10 cen

Porovnání cen dodavatele Futured apps s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Futured apps s.r.o.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní památkový ústav 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Futured apps s.r.o.
7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní památkový ústav 7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Futured apps s.r.o.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní památkový ústav 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Redaktor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Futured apps s.r.o.
5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Národní památkový ústav 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.