Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


GEPRO spol. s r.o.


GEPRO spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 13 smluv za 10 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Podpora 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 2 2
Programátor 7 256 7 258 7 260 7 256 7 258 7 260 2 2
Školitel 8 168 8 168 8 168 8 168 8 168 8 168 1 1

Porovnání cenového rozpětí GEPRO spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
GEPRO spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Podpora 5 808
60,6 %
5 808
60,0 %
5 808
43,4 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 7 256
88,2 %
7 258
71,4 %
7 260
57,7 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 8 168
119,1 %
8 168
67,5 %
8 168
52,7 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen GEPRO spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele GEPRO spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GEPRO spol. s r.o. - 5 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Státní pozemkový úřad - 27 cen
  • Město Ostrov - 2 ceny

Porovnání cen dodavatele GEPRO spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GEPRO spol. s r.o.
5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
1
Město Ostrov 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GEPRO spol. s r.o.
7 256 7 256 7 258 7 260 7 260 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 7 260
100,1 %
7 260
100,1 %
7 260
100,0 %
7 260
100,0 %
7 260
100,0 %
1
Město Ostrov 7 256
100,0 %
7 256
100,0 %
7 256
100,0 %
7 256
99,9 %
7 256
99,9 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
GEPRO spol. s r.o.
8 168 8 168 8 168 8 168 8 168 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 8 168
100,0 %
8 168
100,0 %
8 168
100,0 %
8 168
100,0 %
8 168
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.