Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


HSI, spol. s r.o.


HSI, spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 2 smlouvy za 6 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Programátor 9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 1 1
Školitel 10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 1 1
Technik 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1

Porovnání cenového rozpětí HSI, spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
HSI, spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Programátor 9 196
111,8 %
9 196
90,5 %
9 196
73,1 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 10 890
158,8 %
10 890
90,0 %
10 890
70,3 %
6 857 12 100 15 488
Technik 6 776
280,5 %
6 776
77,8 %
6 776
46,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen HSI, spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele HSI, spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Státní pozemkový úřad - 27 cen

Porovnání cen dodavatele HSI, spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
HSI, spol. s r.o.
9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
HSI, spol. s r.o.
10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
HSI, spol. s r.o.
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.