Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


PosAm Praha, spol. s r.o.


PosAm Praha, spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 2
Dokumentátor 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1 2
Podpora 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 4
Programátor 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 4
Tester 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 1 2

Porovnání cenového rozpětí PosAm Praha, spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
PosAm Praha, spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 14 520
150,0 %
14 520
115,4 %
14 520
100,0 %
9 680 12 584 14 520
Dokumentátor 13 552
140,0 %
13 552
116,7 %
13 552
100,0 %
9 680 11 616 13 552
Podpora 15 488
161,7 %
15 488
160,0 %
15 488
115,7 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 15 488
188,2 %
15 488
152,4 %
15 488
123,1 %
8 228 10 164 12 584
Tester 13 552
200,0 %
13 552
124,5 %
13 552
86,4 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen PosAm Praha, spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele PosAm Praha, spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • PosAm Praha, spol. s r.o. - 14 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - 14 cen

Porovnání cen dodavatele PosAm Praha, spol. s r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PosAm Praha, spol. s r.o.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Dokumentátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PosAm Praha, spol. s r.o.
13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PosAm Praha, spol. s r.o.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
4

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PosAm Praha, spol. s r.o.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 4
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
4

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
PosAm Praha, spol. s r.o.
13 552 13 552 13 552 13 552 13 552 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
13 552
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.