Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


ÚRS CZ a.s.


ÚRS CZ a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 10 smluv za 664 980 Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 9 680 10 648 11 616 9 680 10 648 11 616 1 2
Podpora 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1
Rutinní práce 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 2
Specialista 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1
Školitel 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1 1
Technik 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 1

Porovnání cenového rozpětí ÚRS CZ a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
ÚRS CZ a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 9 680
83,3 %
10 648
84,6 %
11 616
72,7 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 11 616
121,2 %
11 616
120,0 %
11 616
86,7 %
9 581 9 680 13 391
Rutinní práce 11 616
144,3 %
11 616
103,2 %
11 616
92,3 %
8 049 11 252 12 584
Specialista 9 680
107,2 %
9 680
80,0 %
9 680
66,7 %
9 032 12 096 14 520
Školitel 1 936
28,2 %
1 936
16,0 %
1 936
12,5 %
6 857 12 100 15 488
Technik 15 488
641,1 %
15 488
177,8 %
15 488
106,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen ÚRS CZ a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele ÚRS CZ a.s.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od jednoho dodavatele a od 2 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
  • Státní pozemkový úřad - 27 cen

Porovnání cen dodavatele ÚRS CZ a.s. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ÚRS CZ a.s.
9 680 9 680 10 648 11 616 11 616 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
10 648
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ÚRS CZ a.s.
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ÚRS CZ a.s.
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ÚRS CZ a.s.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ÚRS CZ a.s.
1 936 1 936 1 936 1 936 1 936 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Státní pozemkový úřad 1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1 936
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
ÚRS CZ a.s.
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.