Loading...

Benchmark cen vybraného dodavatele oproti souhrnným obvyklým cenám


Aricoma Digital s.r.o.


Aricoma Digital s.r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast DEMO a rok 2018 celkem 16 smluv za 102 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 2
Architekt 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 1 2
Dokumentátor 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 2
Programátor 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 2
Projektové řízení 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 1 2
Specialista 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 2
Tester 9 680 15 680 22 744 6 776 15 741 25 648 2 11

Porovnání cenového rozpětí Aricoma Digital s.r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Aricoma Digital s.r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 14 520
150,0 %
14 520
115,4 %
14 520
100,0 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 19 360
134,1 %
19 360
125,0 %
19 360
125,0 %
14 439 15 488 15 488
Dokumentátor 9 680
100,0 %
9 680
83,3 %
9 680
71,4 %
9 680 11 616 13 552
Programátor 11 616
141,2 %
11 616
114,3 %
11 616
92,3 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 16 936
187,5 %
16 936
142,0 %
16 936
100,0 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 14 520
160,8 %
14 520
120,0 %
14 520
100,0 %
9 032 12 096 14 520
Tester 9 680
142,9 %
15 680
144,0 %
22 744
145,1 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Aricoma Digital s.r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).

Detailní informace pro zadavatele Aricoma Digital s.r.o.

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Aricoma Digital s.r.o. - 23 cen
  • DENEVY s.r.o. - 9 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 47 cen

Porovnání cen dodavatele Aricoma Digital s.r.o. pro jednotlivé úřady podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Digital s.r.o.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Digital s.r.o.
19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
2

Dokumentátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Digital s.r.o.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Digital s.r.o.
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Digital s.r.o.
16 936 16 936 16 936 16 936 16 936 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Digital s.r.o.
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Dodavatel
Aricoma Digital s.r.o.
6 776 9 680 15 680 22 744 25 648 11
 Ceny výše uvedeného dodavatele pro
zadavatele 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 6 776
100,0 %
9 680
100,0 %
15 680
100,0 %
22 744
100,0 %
25 648
100,0 %
11
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.